Kontakt

Expositum d.o.o.

Sjedište:
Dr. Luje Naletilića 10
10 000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 60158212432

Tel.: +385 1 309 8313
Tel.: +385 1 309 8386


E-mail: rexpo@rexpo.hr

Žiro-račun: 2484008-1105715701
(Raiffeisen Bank Austria d.d.)

Upisan u trgovački registar:
Trgovački sud u Zagrebu
MBS:080753916

Temeljni kapital: 20.000,00 HRK
(u cijelosti uplaćen u novcu) 

Članovi uprave društva:

Oliver Kumrić

Jozo Jurić


Područje interesa

Interesira nas